18 Ağustos 2010 Çarşamba

İZMİR FATMA PEHLİVANOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Modern döşenmiş dairelerimizde ; Uydu bağlantılı Televizyon sistemi , kesintisiz ve kablosuz internet ağı , sıcak soğuk havalandırmalı klimalar , 24 saat sıcak su


Yurdumuzun açılışı 31.08.2006 tarihinde Emniyet Genel Müdürümüz Eski Valimiz Sayın Oğuz Kaan Köksal ve İzmir Milletvekili Prof Dr. Sayın Nükhet Hotar Göksel tarafından yapılmıştır.

Velilerimizin ve öğrencilerimizin göstermiş olduğu ilgi ve güvene
teşekkür ederiz.


Yurdumuz öğrencilerimize sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için spor salonu imkanı sunmaktadır.Spor salonumuz günün stresini atmak ve formunu korumak isteyen öğrencilerimizin vazgeçilmez mekanıdır.
Yurdumuzda yangın merdiveni , her katta şehir şebekesi bağlantılı yangın hortumları ve yangın alarm ikaz butonları bulunmaktadır.Geceleri kapı alarm sistemi kurulmakta olup sistem özel güvenlik birimi tarafından kontrol edilmektedir.
Hijyenik mutfağımızda deneyimli ahçımız tarafından hazırlanan açık büfe sabah kahvaltısı , 4 çeşitten oluşan tabldot menü ve alakart menüler öğle ve akşam yemeklerinde öğrencilerimizin beğenisine sunulmaktadır.Kurum doktorumuz tarafından hazırlanan revirimiz de öğrencilerimizin periyodik sağlık taramaları yapılmaktadır. Olası sağlık sorunlarıyla ilgili tedbirler veliler ve öğrencilerle görüşülerek alınmaktadır.
İleri teknoloji ürünü jetonlu çamaşır yıkama ve kurutma makinaları ile donatılmış çamaşırhanemiz 24 saat öğrencilerimizin hizmetindedir.

Yurt Kuralları

Yurdumuz Milli Eğitim Bakanlığı‘ na bağlı olarak çalışmaktadır ve bakanlığın tebliğlerine göre yönetilmektedir.

Kapsam
MADDE-1 : Fatma Pehlivanoğlu kız öğrenci yurdu, bu yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir.

Amaç
MADDE-2 : Bu yönetmeliğin amacı yurdumuz öğrencilerinin yurtta sağlıklı, temiz, güvenli ve huzur içinde barınmalarını sağlamak için usul ve esasları belirlemektir.

Yönetim
MADDE-3 : Yurt yönetimi : Yurt Müdürü , Müdür Yardımcısı ve Yönetim memurlarından meydana gelen oluşumdur. Yurt müdürü ve yöneticileri yurdun düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve öğrencilerin güvenli ve huzur içinde barınmalarını sağlamak için usul ve esasları belirler.Yurt da kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olurlar. Yurt müdürü yurdun disiplinini korumak için her türlü önlemi alır ve yurdun diğer personelinin yönetiminden sorumludur.Yurdun demirbaş ve takibe tabii malzemesinin iyi kullanılmasını , korunmasını bakımını ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Yurda Alınma ve Yararlanma Koşulları
MADDE-4 : Yurda ön kayıt sistemi ile öğrenci alınır.
MADDE-5 : Üniversite veya yüksekokul öğrencisi olup bunu okuldan alacağı öğrenci belgesiyle kanıtlamak
MADDE-6 : Evli olmamak , 17-30 yaş arasında bulunmak
MADDE-7 : Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak
MADDE-8 : Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alacak rapor ile kanıtlamak
MADDE-9 : Yasal olmayan örgütlerle ilişkili olmamak, yurt içinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak
MADDE-10 : Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak
MADDE-11 : Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında koğuşturma açılmış bulunan öğrencilerin affa uğramış olsalar dahi yurda alınıp alınmayacağı yurt yönetimi tarafından karara bağlanır.
MADDE-12 : Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısını yurt yönetimi saptar.
MADDE-13 : Yaz ve yarı yıl tatillerinde yurt öğrencilerinin hangi koşullarda yurtta kalabileceğini yurt yönetimi saptar:Öğrenciler yaz ve yarı yıl tatilinde yurtta kalacaklarını önceden yurt yönetimine bildirmeleri gerekmektedir.
MADDE-14 : Akademik takvimde belirtilen kayıt ve derslere başlama tarihinden 1 ay önce yurda başvurmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Yurtta disiplin işlemleri ve uygulamaları
MADDE-15 : Yurdun düzen ve disiplinini bozucu davranışları görünen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında yurt yönetimi tarafından uyarma ve kınama cezaları verilebilir.
A ) Uyarma
a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
b) Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek
c) Odaları ve ortak kullanım alanlarını temiz tutmamak
d) Gürültü etmek , ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak
e) Öğrenci yurt taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymamak
B) Kınama
a) Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmek
b) Yurtta ticari amaçlı satış yapmak
c) Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak
d) Öğrenci yurt taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymamak
e) Yurdun içinde kumar aletleri ile çeşitli oyunlar oynamak veya oynatmak
C) Yurttan geçici veya kesin çıkartma
a) Yurtta silah , patlayıcı , yanıcı , yaralayıcı yada zedeleyici araç ve gereç bulundurmak ve kullanmak
b) Yurda kayıtlı öğrenciler dışında başka kişi veya öğrencinin barınmasını sağlamak veya bu konuda yardımcı olmak
c) Yurda alkollü içki getirmek , sarhoş gelmek veya yurtta içki içmek
d) Yurda uyuşturucu veya uyarıcı madde sokmak veya kullanmak
e) Kavga etmek
f) Hırsızlık yapmak
g) Yurdun demirbaş eşyalarına ve tesislerine zarar vermek veya yurttan dışarı çıkartmak ( zarar ve ziyan ayrıca ödetilir.)
h) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak
i) Yetkililerden izin almadan yurt içinde her çeşit toplantı düzenlemek veya bu toplantılara katılmak
j) Yönetici ve görevlilere müdahele etmek , uyarı ve ihtarları dinlememek
k) Yurt yönetiminin koyduğu kural ve yasaklara uymamak ve kararlarını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek veya boykot eylemine katılmak ve bu konularda öğrencileri kışkırtmak
l) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedelemek veya bozmak amacıyla marşlar söylemek , resim yayın taşımak veya asmak , gösteri ve boykot eylemine katılmak
m) Yurt yönetimi yurtta kalması yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunan öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir

MADDE-16 : Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorla yan veya teşvik edenlere de suçu işleyenlere verilen ceza uygulanır.
MADDE-17 : Okuduğu üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde yurtta kalamazlar.
MADDE-18 : Yurtta kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın vezimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtta sebep olunan hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde , sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.
MADDE-19 : Yurtta kan öğrenci yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ile malzemeden sorumludur.Öğrenci yurttan ayrılırken teslim aldığı malzemeleri, odasında kullandığı demirbaşları eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.Aksi takdirde taahhüdünde yazılan eşya ve malzeme bir tutanakla tespit edilerek, karşılığı ödediği depozitten düşülür; fazla çıkan miktar kendisine ödetilir.Ödenmemesi halinde hakkında soruşturma açılır.
MADDE-20 : Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “ Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği “ hükümleri uygulanır.

Yurt Ücretleri
MADDE-21 : Yurdun ücretleri günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir.
MADDE-22 : Yurt ücreti ilk taksiti kayıt sırasında diğeri ikinci yarı yıl başında olmak üzere iki taksit halinde tahsil edilir.
a) Akademik yılın başından birinci ayın sonuna kadar yurda giren öğrenciler, yarıyıl ücretinin tamamını
b) İkinci ay sonuna kadar yurda girenler , yarı yıl ücretinin %75 ‘ ini
c) İkinci aydan sonra yurda girenler , yarı yıl ücretinin %50 ‘ sini öderler. İkinci yarı yıl içinde yukarıda yazılı a,b,c şıklarındaki maddeler uygulanır.

MADDE-23 : Yurt ve depozito ücretleri veli ile yapılacak “ veli taahhütnamesi” ile bir protokole bağlanır.Fatma Pehlivanoğlu Kız Öğrenci Yurdu
Adres:
1405 Sok. No:1 Buca Koop.
Buca - 35160
İzmir -Türkiye
info@fpkizogrenciyurdu.com

Telefon: 0 232 453 24 24
Faks: 0 232 453 46 30

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

benzer yazılar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...